Tag Archive for: reformes vehicles

El mes de juny passat es va publicar un nou Manual de Reformes de Vehicles. Per als qui no estigueu massa ficats en el món dels vehicles, indicar-vos que aquest Manual serveix per portar a terme els tràmits de legalització de reformes en els vehicles.

L’anterior versió d’aquest Manual, deia explícitament que la instal·lació de portabicis, portamotos, tendals o antenes parabòliques no es considerava reforma, per tant, qualsevol que portés algun d’aquests dispositius instal·lat a la seva camper no tenia que fer cap tràmit a la ITV.

Amb la publicació del nou Manual, això ha canviat radicalment. Ara sí que consideren reforma la instal·lació de tendals, portabicis o portamotos, antenes parabòliques, plaques solars,… i caldrà legalitzar-ho a ITV.

CAMPER VOLKSWAGEN CALIFORNIA BEACH (
CAMPER VOLKSWAGEN CALIFORNIA BEACH (

Què implicarà això?, doncs que hi haurà una pujada en els preus de tots aquests dispositius, ja que entre l’informe de laboratori i el tràmit a la ITV pujarà uns 200 euros aproximadament.

–     Què haig de fer si tinc algun dispositiu d’aquests instal·lat en la meva camper?, doncs de moment res. Fins l’1 de novembre del 2024 o bé la pròxima inspecció tècnica que hagi de passar el vehicle, el tràmit serà de diligència administrativa, o sigui, que només es requerirà una declaració responsable, una factura, un certificat de taller, qualsevol cosa per justificar que aquest equipament estava muntat abans de l’1 de novembre del 2022. Aquest tràmit a ITV només tindrà un cost de 2,34 euros.

Aquest nou Manual entra en vigor l’1 de novembre, per tant, si instal·lem qualsevol d’aquests dispositius abans de l’1 de novembre d’aquest any, tindrem un estalvi d’aquests 200 euros.

El mes de juny passat es va publicar un nou Manual de Reformes de Vehicles. Per als qui no estigueu massa ficats en el món dels vehicles, indicar-vos que aquest Manual serveix per portar a terme els tràmits de legalització de reformes en els vehicles.

L’anterior versió d’aquest Manual, deia explícitament que la instal·lació de portabicis, portamotos, tendals o antenes parabòliques no es considerava reforma, per tant, qualsevol que portés algun d’aquests dispositius instal·lat a la seva camper no tenia que fer cap tràmit a la ITV.

Amb la publicació del nou Manual, això ha canviat radicalment. Ara sí que consideren reforma la instal·lació de tendals, portabicis o portamotos, antenes parabòliques, plaques solars,… i caldrà legalitzar-ho a ITV.

CAMPER VOLKSWAGEN CALIFORNIA BEACH (
CAMPER VOLKSWAGEN CALIFORNIA BEACH (

Què implicarà això?, doncs que hi haurà una pujada en els preus de tots aquests dispositius, ja que entre l’informe de laboratori i el tràmit a la ITV pujarà uns 200 euros aproximadament.

–     Què haig de fer si tinc algun dispositiu d’aquests instal·lat en la meva camper?, doncs de moment res. Fins l’1 de novembre del 2024 o bé la pròxima inspecció tècnica que hagi de passar el vehicle, el tràmit serà de diligència administrativa, o sigui, que només es requerirà una declaració responsable, una factura, un certificat de taller, qualsevol cosa per justificar que aquest equipament estava muntat abans de l’1 de novembre del 2022. Aquest tràmit a ITV només tindrà un cost de 2,34 euros.

Aquest nou Manual entra en vigor l’1 de novembre, per tant, si instal·lem qualsevol d’aquests dispositius abans de l’1 de novembre d’aquest any, tindrem un estalvi d’aquests 200 euros.