Tag Archive for: sortides amb furgoneta

Funcionament de la Vàlvula Frost Control:

Què és?

És una vàlvula que s’activa de forma automàtica quan la temperatura arriba als 7ºC.

Qui la porta?

La incorporen la majoria de campers que disposen d’un sistema combi (aigua calenta i calefacció junts) de la marca Truma. No obstant, també hi ha altres marques de combi que també la incorporen.

Per a què serveix?

Serveix per evitar que es glaci l’escalfador d’aigua. Quant la temperatura ambient arriba als 7ºC s’obre de forma automàtica, fent que l’aigua de l’escalfador es buidi al terra o bé al dipòsit d’aigües grises.

També serveix per fer un buidatge manual de l’aigua de l’escalfador i evitar possibles congelacions.

 

Com sé que s’ha activat?

És provable que ens trobem amb aigua vessada sota la camper. També ens trobarem que engeguem l’aigua en alguna aixeta i no rajarà o bé rajarà molt poc. Si mirem la vàlvula, veurem que la palometa blava de sobre la vàlvula  es troba en la posició indicada a la següent foto i el botó que hi ha a la part inferior de la mateixa està sortit. Això ens indicarà que s’ha obert.

Com ho faig per tancar-la?

Són dos passos:

  • Donar un quart de volta a la palometa
  • Prémer el botó que hi ha a la part inferior

Si el botó no s’aguanta apretat indica que la temperatura encara no és suficientment alta per tal que quedi tancada la vàlvula. Per tant, caldrà engegar la calefacció de la camper i esperar una estona a que la temperatura ambient pugi dels 7ºC

Recomanacions

És recomanable buidar l’escalfador mitjançant la vàlvula quan deixem la camper parada i es preveuen glaçades.

Deixar sempre la bomba d’aigua desconnectada ja que en les bombes externes de pressió, si s’obre la vàlvula ens buidaria tot el dipòsit.

Es recomana buidar totes les aigües dels dipòsits, de l’escalfador i de les canonades quan es deixa la camper parada durant l’hivern i es preveuen glaçades.

 

 

Funcionament de la Vàlvula Frost Control:

Què és?

És una vàlvula que s’activa de forma automàtica quan la temperatura arriba als 7ºC.

Qui la porta?

La incorporen la majoria de campers que disposen d’un sistema combi (aigua calenta i calefacció junts) de la marca Truma. No obstant, també hi ha altres marques de combi que també la incorporen.

Per a què serveix?

Serveix per evitar que es glaci l’escalfador d’aigua. Quant la temperatura ambient arriba als 7ºC s’obre de forma automàtica, fent que l’aigua de l’escalfador es buidi al terra o bé al dipòsit d’aigües grises.

També serveix per fer un buidatge manual de l’aigua de l’escalfador i evitar possibles congelacions.

 

Com sé que s’ha activat?

És provable que ens trobem amb aigua vessada sota la camper. També ens trobarem que engeguem l’aigua en alguna aixeta i no rajarà o bé rajarà molt poc. Si mirem la vàlvula, veurem que la palometa blava de sobre la vàlvula  es troba en la posició indicada a la següent foto i el botó que hi ha a la part inferior de la mateixa està sortit. Això ens indicarà que s’ha obert.

Com ho faig per tancar-la?

Són dos passos:

  • Donar un quart de volta a la palometa
  • Prémer el botó que hi ha a la part inferior

Si el botó no s’aguanta apretat indica que la temperatura encara no és suficientment alta per tal que quedi tancada la vàlvula. Per tant, caldrà engegar la calefacció de la camper i esperar una estona a que la temperatura ambient pugi dels 7ºC

Recomanacions

És recomanable buidar l’escalfador mitjançant la vàlvula quan deixem la camper parada i es preveuen glaçades.

Deixar sempre la bomba d’aigua desconnectada ja que en les bombes externes de pressió, si s’obre la vàlvula ens buidaria tot el dipòsit.

Es recomana buidar totes les aigües dels dipòsits, de l’escalfador i de les canonades quan es deixa la camper parada durant l’hivern i es preveuen glaçades.